Logo: cimbálová muzika LIPINA
  Cimbálová muzika LIPINA
  Dr. Kachníka 60, 687 51 NIVNICE
  tel: +420 607 213 152
  email: pavelskyba@quick.cz

Pár slov úvodem

Soubor LIPINA je v současné době malá skupina folklórních nadšenců-muzikantů, působící v Nivnici. Přesto, jak doufáme, naše úsilí čas od času přinese potěšení nejenom nám, ale i našim posluchačům.

Rád bych Vám představil kousek historie, která by Vám přiblížila tento soubor.

Počátky snažení o udržení folklórních tradic v Nivnici tak jak byly k vidění v dobách našich prarodičů, praprarodičů, praprapra..., je datováno do počátku šedesátých let, přesněji do roku 1961. Tímto rokem je nadepsán první zápis kroniky „Kronika kroužku písní a tanců v Nivnici". Z tohoto zápisu bych rád odcitoval alespoň část, která jak doufám Vám dá nahlédnout do počátku působení našeho souboru, jeho kořenům, ze kterých, čerpáme stále. Následují řádky psané rukou tehdejší kronikářky:

„Věru je těch písniček jako kvítí na louce. Jedna pěknější jak druhá. Vždyť písnička to byla, která dávala sílu a radost při práci, povzbuzovala v boji, těšila v zlých dobách. S písničkou na rtech uspávala matka své děťátko, zadělávala chleba, písničku zpíval chlapec svému děvčeti. Ne nadarmo se zpívá ve staré lidové slovenské písni, ..."

Tato první slova, slova lásky, pochopení a vyznání krásným a čistým způsobem vyjadřují hloubku tradice. Té tradice ze které čerpáme dodnes a jak doufám čerpat budeme.

A necelý rok poté zaznělo poprvé jméno našeho souboru, tak jak jej používáme dodnes, tedy Lipina. To bylo 11. března 1962 na vystoupení tehdy zatančilo deset párů v doprovodu hudecké muziky. A tak to pokračovalo týden po týdnu, rok po roce. Ne všechno se dařilo udržet stále. Byly doby, kdy tradice na nějakou dobu ustoupila aby pak s novou intenzitou vypukla. Tu nacvičovali tanečníci, tu muzika, úspěchy provázely také opačné zkušenosti, lidé přicházeli, odcházeli. Na mnohé dnes můžeme pouze vzpomínat a děkovat jim, jiní zas stojí nedaleko nás, aby nám pomohli a podpořili tam, kde jejich pomoc a podporu potřebujeme.

V Nivnici březen 1998

 

 

www.lipina.org ® 2009