Alois Ručka: NOVÝ NÁRODNÍ ZPĚVNÍK S NÁPĚVY (hřbet)

Alois Ručka: NOVÝ NÁRODNÍ ZPĚVNÍK S NÁPĚVY
Obsah.

I. Písně vlastenecké.
Bývali Čechové ............................ 7
Čechoslovan ............................... 8
Hej Slované .............................. 10
Kde domov můj ............................ 12
Kde můj je kraj .......................... 13
Moravo ................................... 15
Muž bez slzí ............................. 17
My jsme hoši od Šumavy ................... 18
Nad Tatrou sa blýská ..................... 21
Národní .................................. 22
Není muže nad kováře ..................... 24
Nitra .................................... 27
Píseň Čecha .............................. 28
Písně, dcery ducha mého .................. 31
Povzbuzení ............................... 32
Přicházím přímo z Moravy ................. 33
Slovan jsem .............................. 35
Složno ................................... 36
Spi Havlíčku ............................. 37
Šablenka ................................. 38
Těšme se sladkou nadějí .................. 39
Vlastenecká .............................. 42
Vlastenka ................................ 45
Zasviť mi ty slunko zlaté ................ 46
II. Písně sokolské.
Hoj Sokolíci ............................. 51
Hrazdo ................................... 52
Lví silou ................................ 53
Naprej ................................... 55
V před prapor slávy ...................... 57
Sokol jsem a Sokol budu .................. 58
Sláva ti, vlasti má ...................... 59
III. Písně milostné.
A dybych já věděla ...................... 131
Ach, dyž sem já šel ...................... 63
Ach, není tu ............................. 64
Ach, neraz sem já neraz .................. 65
Ach, prší, prší rosička .................. 66
Ach, zdál je mi se v noci sen ............ 67
A já su synek z Polanky .................. 68
A já vždycky ............................. 69
Aj, zpívá, zpívá slavíček ................ 70
Anča čierna! ............................. 71
Ančičko šafářovic ........................ 72
Andulko, huběnko ......................... 73
Andulko, hubinko ......................... 73
Andulko, mé dítě ......................... 75
Andulko, jak se máš? ..................... 77
Andulko šafářova ......................... 78
Anička, dušička, kde si bola? ............ 79
Anička, dušička, nekašli ................. 80
Anička maličká ........................... 81
Aničko, dzevečko ......................... 82
Ani vy to sobě ........................... 83
A u Šaratic .............................. 84
Až já budu nade dvorem ................... 85
Až já pojedu přes ten les ................ 86
Bětulinko ................................ 87
Bodaj by vás ............................. 89
Boleraz, boleraz ......................... 90
Bolí mně hlavěnka ........................ 91
Bože, bože, čo mám robiť? ................ 92
Buďte panny veselý ....................... 93
Cesta z námluv ........................... 94
Co dělá má panenka? ...................... 96
Co sem udělala ........................... 97
Co jsem se za tebou nachodil ............. 97
Co ten ptáček povídá .................... 114
Co to máš, děvečko ....................... 98
Což se mně, má milá ...................... 99
Černé oči, jděte spát ................... 100
Červená modrá fiala ..................... 102
Červená růžičko ......................... 103
Čie je to dievčátko ..................... 104
Čí jsou to koníčky ...................... 106
Čím jsi ty, děvečko ..................... 107
Chodieval bych já k vám ................. 107
Chodila po roli ......................... 108
Chodila po včelínku ..................... 109
Chodí rychtár po dedine ................. 110
Chodí šuhaj po dvore .................... 111
Chodíval k nám .......................... 112
Dala jsi mně šátek ...................... 114
Daleké široké pole ...................... 115
Darmo ty se trápíš ...................... 116
Deme, deme .............................. 120
Dívča, dívča ............................ 121
Dívka ze mlejna ......................... 122
Dlouho, můj Jeníčku ..................... 124
Dobrú noc ............................... 125
Dolina, dolina (1) ...................... 126
Dolina, dolina (2) ...................... 127
Dybych byla vtáčkem ..................... 128
Dybych já věděla ........................ 130
Dycky mně má milá ....................... 132
Dyž jsem já k méj milej chodíval ........ 133
Dyž tobě, cérečko ....................... 134
Ej, Janku, Janíčku ...................... 135
Ej, lásko, lásko ........................ 136
Ej, mamko ............................... 136
Ej, oráč, oráč .......................... 138
Ej, žitko, žitko ........................ 139
Enom si, cérečko ........................ 140
Falešné synečku ......................... 141
Fialenko modrá .......................... 142
Frajeročka moja ......................... 144
Haj, husičky, haj ....................... 146
Hajíčku zelený .......................... 147
Hluboký járečku ......................... 148
Hněvej ty se na mne ..................... 149
Holka modrooká .......................... 151
Holoubek vrká ........................... 152
Hop! cup! ............................... 153
Hory, doly, černý les ................... 154
Hory, hory zelené ....................... 155
Hořička zelená .......................... 156
Hořičko jedlová ......................... 158
Hrajte mně muziky ....................... 159
Hubička ................................. 160
Išiol šohaj ............................. 162
Ja, dyž ty’s ňa nechtěla ................ 163
Já mám holubičku ........................ 164
Já nechci žádného ....................... 165
Janíčku, čo robíš ....................... 166
Janku náš ............................... 167
Já tu nebudu ............................ 168
Javorník, Javorník ...................... 169
Jedna hodina ............................ 171
Jeníčku bloudíš ......................... 171
Jenom ty mně, má panenko ................ 172
Jen se mně má milá ...................... 173
Jen se ty šátečku ....................... 175
Jestli mne ráda máš ..................... 176
Ješče sem s mó miló ..................... 177
Ještě se tam ta pšenička ................ 178
Jetelíčku, jeteli ....................... 179
Jetelka, jetelka ........................ 179
Káčer na doline ......................... 180
Kalina, malina .......................... 182
Každý se nám diví ....................... 183
Kde pak jsi, má milá .................... 183
Kdes holubičko lítala ................... 184
Kdož by tě, Mařenko, nemiloval? ......... 185
Kdybych já se nebál ..................... 187
Kdybych já věděl ........................ 188
Kdybych já věděl ........................ 190
Kdyby mně to Pán Bůh dal ................ 192
Kdyby moje milá ......................... 193
Kdyby se tatínek nevadil ................ 194
Kdybys měla, má panenko ................. 195
Když jsem já jel ........................ 196
Když jsem já k vám chodívával ........... 198
Když jsem k vám chodíval ................ 200
Když jsem plela len ..................... 201
Když jsem svou Lidušku .................. 202
Když jsem šel do Prahy .................. 204
Když jsem šel já od milenky ............. 207
Když jsem šel od milý ................... 208
Když jsem šel okolo hájku ............... 209
Když se ten ovísek vymetával ............ 210
Když tě nevidím ......................... 211
Když tě vidím, má panenko ............... 212
Keď si já zaspívám ...................... 213
Keď som šiel cez pole ................... 214
Kedy šohajku ............................ 215
Kolik’s dala hubiček? ................... 217
Kominíčku můj ........................... 218
Koulelo se, koulelo ..................... 220
Kudy, kudy, kudy? ....................... 222
Kukulienka, kdze si bola? ............... 223
Kuráž, kuráž ............................ 224
(jiný nápěv) ............................ 226
Kysuca .................................. 227
Lepší s mladým .......................... 228
Lesti ťa, synečku ....................... 229
Letěla husička .......................... 230
Letí, letí pták ......................... 231
Leť měsíčku ............................. 233
Lidé povídali ........................... 233
Líto je mně, můj tatíčku ................ 234
Loučení, loučení ........................ 235
Majerán, majerán ........................ 237
Má maměnka neví ......................... 238
Má mamičko milá ......................... 239
Má milá mně vepovídá .................... 240
Má milá slouží za vodou ................. 241
Má milenka .............................. 242
Mámť já hrdličku ........................ 245
Má panenko milá ......................... 246
Má tys láska jediná ..................... 248
Má zlatá Mařenko ........................ 250
Měj mně, Jeníčku ........................ 251
Měla jsem chlapce ....................... 252
Měla jsem holoubka ...................... 253
Měla jsem synečka ....................... 254
Měl jsem tě holka rád ................... 255
Milá, čo robíš .......................... 256
Milo je mně, milo ....................... 257
Mládenci je lehce ....................... 258
Mně se, mně se .......................... 259
Myslivečku, myslivče .................... 260
Na čo som na svete ...................... 261
Nad Berounkou pod Tetínem ............... 263
Nad našim huménkem ...................... 265
Na jednom poli .......................... 266
Na rováš mamičko ........................ 268
Na tom našem dvoře ...................... 269
Na tom pražském mostě ................... 270
Na to rozlóčení ......................... 272
Nebrkoc panenko ......................... 273
Nebudu sa žénit ......................... 274
Nebyla sem s milým ...................... 275
Nechoď tam .............................. 276
Nejsi, nejsi ............................ 277
Neoklamal som sa ........................ 278
Nepůjdu já přes ten háj ................. 279
Nepůjdu k rychtáři ...................... 280
Nestůjte mládenci ....................... 280
Nevěrný milý ............................ 282
Nevybírej, nepřebírej ................... 283
Nevydávaj sa ty dievča .................. 284
Nezáleží na voráči ...................... 285
Nic nedbám .............................. 287
Okolo Hradišča .......................... 288
Okolo Třeboně ........................... 289
Ouvej, cigán ............................ 290
Panimámo, milej jde k nám ............... 291
Pannám fialky ........................... 292
Pásla má milá ........................... 267
Pásla ovčičky ........................... 293
Pásla ovečky ............................ 294
Počkej, povím ........................... 295
Pod bezem, za jezem ..................... 297
Pod dubem, za dubem ..................... 298
Pod našima oknama ....................... 299
Pod našima okny ......................... 301
Po doline tichý vetrík .................. 302
Polajko, polajko ........................ 303
Pomoc pro náramnou lásku ................ 304
Po nábřeží koník běží ................... 305
Povedal si, že ma vezmeš ................ 307
Povedz mi, šuhajko ...................... 308
Povedže mi .............................. 309
Pověz mi, má milá ....................... 311
Pověz mi, synečku ....................... 312
Pověz ty mně, má panenko ................ 313
Prala som ............................... 314
Prídi, Janík premilený .................. 315
Prídi ty, šuhajko ....................... 316
Pri potoku sedela ....................... 317
Proč kalino v struze stojíš ............. 318
Proč jsi k nám nepřišel? ................ 320
Propadlo se, propadlo ................... 321
Proto jsem si kanafasku ................. 322
Proto jsem tě nechtěl ................... 322
Prší dážď ............................... 323
Prší, prší .............................. 325
Překerak jsem já sem přišel? ............ 326
Přišla mně hodinka ...................... 327
Ráda, ráda .............................. 328
Rostou, rostou, rostou .................. 329
Rozmarýn ................................ 329
Seděla má milá .......................... 330
Sil jsem proso .......................... 331
Skázala mně včera ....................... 334
Sluboval si ............................. 335
Spievaj si, slavíčku .................... 336
Stojí šohaj ............................. 338
Šila košiličku .......................... 339
Šla děvečka do háječka .................. 340
Šla děvečka na maliny ................... 111
Šla má milá do háječka .................. 341
Šla Nanynka do zelí ..................... 342
Šly panenky silnicí ..................... 343
Tam popod Branisko ...................... 345
Tam v dáli .............................. 346
Tam za Váhom biely dom .................. 347
Ta naša lavečka ......................... 348
Ta Strahovská brána ..................... 350
Teče voda od Javora ..................... 351
Teče voda proti vodě .................... 353
Těžko je mi, těžko ...................... 354
Tluču, tluču, otevřete .................. 354
Toto je ten chodníček ................... 356
To vyzovské pole ........................ 129
U Dunaja stála .......................... 357
Ukolébavka .............................. 358
U panského dvora ........................ 360
U studienky stála ....................... 361
Uvázal koníčka .......................... 362
Už je jatelinka ......................... 364
Už mou milou ............................ 365
Vdejte mne, matičko ..................... 366
Veselý, maměnko ......................... 367
Vila věnec, vila nové ................... 368
Vím já chaloupku ........................ 369
Vlaštovička lítá ........................ 371
Vletěla husička ......................... 372
Voděnka studená ......................... 374
Vosy .................................... 375
Vrána na dubě ........................... 376
Však jsem to, Honzíčku, dobře slyšela ... 376
V tej skleničce ......................... 378
V tom našem sadečku ..................... 379
Vychodí slniečko ........................ 105
Vyletěla holubička ...................... 381
Vyleť sokol ............................. 382
Vyrostla mně bílá růže .................. 383
Vystavím si skrovnou chaloupku .......... 385
V zahradě na hřadě ...................... 388
Vždycky mě matička říkávala ............. 390
Vždycky’s mi, měsíčku, svítíval ......... 391
Zafúkej, větříčku ....................... 392
Zakukala zezulenka ...................... 394
Zaspievalo vtáča ........................ 395
Zaspievaj slavíčku ...................... 337
Zastavte muziky ......................... 397
Zatoč se, synečku ....................... 398
Za vodou, za vodou ...................... 399
Zdali nám, panenky, povíte? ............. 401
Zdálo sa mi, zdálo ...................... 402
Zdálo se Ranoši ......................... 403
Zelené sem sela ......................... 405
Zelený věneček .......................... 406
Zpyšněla jsi ............................ 407
Žádnej neví jak je mně .................. 409
Žala trávu má panenka ................... 410
Žalo dívča .............................. 411
Žaly jsou travičku ...................... 413
Žežulinka kuká .......................... 414
IV. Písně společenské.
Aby nás Pán Bůh miloval ................. 419
Adámku náš .............................. 420
Adamovci ................................ 421
Ach, synku, synku ....................... 421
Bratří, bratří .......................... 423
Chaloupka ............................... 424
Černá vlna .............................. 426
Dej, Bože, Barboře ...................... 428
Dej nám Pán Bůh zdraví .................. 428
Děvče jako lusk ......................... 429
Dú Valaši ............................... 432
Forman .................................. 432
Furiant ................................. 433
Hájek jako mléko kvetl .................. 434
Horo, horo, vysoká jsi .................. 436
Hořela lípa ............................. 436
Hrály dudy .............................. 437
Já mám koně ............................. 438
Já ty volky nepoženu .................... 439
Je v boží radě souzeno .................. 440
Když jsem já sloužil .................... 442
Když jsem já ty koně pásal .............. 446
Když měsíček spanile svítil ............. 447
Muzikanti ............................... 450
Ovčáci .................................. 451
Na bílé hoře ............................ 452
Na tej louce zelený ..................... 453
Plaché dívčiny .......................... 454
Roztrhaná chalupa ....................... 456
Utíkej, holka ........................... 457
Utíkej, Káčo ............................ 458
Včera neděle byla ....................... 458
Žádnej neví co je kroužek ............... 460
Že peníze světem vládnou ................ 461
V. Písně vojenské.
Ach bolí mne ............................ 467
Aj, za tú našú stodolenkú ............... 467
Andulinko moje .......................... 469
A ta naša maměnka ....................... 469
Až já odtud pryč pojedu ................. 470
Až tady pojedu .......................... 471
Boleslav, Boleslav ...................... 472
Bude vojna .............................. 473
Co jsem vám udělal? ..................... 474
Co jsou se mne nahledali ................ 475
Čekala jsem ............................. 476
Chodila matička ......................... 477
Chovejte mne ............................ 478
Jak so živ nezapomeno ................... 479
Já na vojnu, z vojny domu ............... 480
Jaro se otvírá .......................... 481
Jede mladík na svém koni ................ 482
Kdybys byl Jeníčku ...................... 483
Kdyby vojna byla ........................ 484
Na vojnu nepudu ......................... 484
Neplač, nenaříkej ....................... 485
Pres zelené žitečko voda teče ........... 486
Přineste mi ............................. 488
Slyšel jsem ............................. 490
Stojí hruška ............................ 491
Široký jarčok ........................... 493
Ten náš slouha .......................... 494
To Petrovské pěkné pole ................. 495
Už do vojny jedeme ...................... 495
Vojáci jedou ............................ 496
Vzali mě na vojnu ....................... 497
VI. Písně pijácké.
Ach, my ubozí sirotci ................... 501
Alou, vivat ............................. 502
A vy kováři umounění .................... 502
Blahoslavený sládek ..................... 503
Což pak mne, má ženo .................... 504
Gaudeamus ............................... 505
Já mám chaloupku ........................ 507
Já mám ženu nekáranú .................... 509
Jen ty mi, šenkýřko ..................... 510
Kde je sládek ........................... 510
Když já jdu ............................. 512
Když jsou naši pívávali ................. 514
Když jsme se tak sešli .................. 515
Masopust držíme ......................... 516
Napí se, bratříčku ...................... 517
Nepůjdeme domu, až ráno ................. 518
Nestarej se, ženo má .................... 519
Nic netrvá na světě věčně ............... 520
O Velvary ............................... 522
Pane bratříčku .......................... 523
Pijem ti, bratříčku (Přípitek) .......... 524
Píme pivo s bobkem ...................... 525
Pí, synáčku, pomaloučku ................. 526
Pivečko v mázku ......................... 526
Proč bychom veseli nebyli ............... 527
Sedlák neborák .......................... 528
Skřivánek ............................... 529
Šenkýřko hluchá ......................... 529
V dobrém jsme se sešli .................. 530
Vodu, vodu .............................. 531
Však nám tak nebude ..................... 533
Zahrajte mi mou ......................... 534
VII. Různé.
Ach, dolina, dolina ..................... 537
A já pořád .............................. 538
A já svoju ženu ......................... 539
Andulka konopě močila ................... 540
Bejvávalo ............................... 541
Bol jeden gajdoš ........................ 542
Bože muoj! .............................. 542
Co pak ti naši dělají ................... 544
Čím dál ................................. 545
Čí to koníčky ........................... 545
Chceš se ženić, šuhajičko ............... 546
Chytili jsme lososa ..................... 547
Chytil táta sojku ....................... 548
Děťátko malé ............................ 549
Dyž naši mlátile ........................ 550
Eště dnes ............................... 551
Hajej, můj andílku ...................... 552
Hajho husy, ze pšenice .................. 553
Halý dítě ............................... 554
Hej, hore háj, dolu háj ................. 555
Hrbatá .................................. 557
Já husárek malý ......................... 558
Já jsem forman .......................... 559
Já jsem z Kutny Hory .................... 559
Já mám pěknou zahrádku .................. 560
Já parobek .............................. 561
Já znám ptáčka v lese ................... 563
Jede, jede .............................. 563
Jeli pak to pravda ...................... 565
Jel sedlák vorati ....................... 567
Jetelíčku náš ........................... 568
Jsem, jsem věru rád ..................... 568
Jsou, jsou na potoce .................... 569
Kačena divoká ........................... 571
Kalamajka ............................... 572
Kdes pak byl, kozlíčku? ................. 573
Koukej na sedláka ....................... 575
Kovářská ................................ 576
Křepelenka křepelala .................... 579
Letěla dušička .......................... 580
Liboce se ............................... 581
Lúčka zelená ............................ 582
Mám šedivou hlavu ....................... 583
Mau som mrcha ženu ...................... 584
Můj klobúček ............................ 585
Náš tatíček ............................. 586
Není lepší na tom světě ................. 588
Nepůjdu domů ............................ 589
Neradím žádnému ......................... 590
Orala baba zahradu ...................... 591
Osiřelo dítě ............................ 591
Pec nám spadla .......................... 595
Počkej, holka, neutíkej ................. 596
Počkej, povím na tě ..................... 597
Poslechněte lidé málo ................... 598
Před sousedy na potoce .................. 599
Přijde jaro ............................. 600
Profukuj, větříčku ...................... 602
Sadila .................................. 603
Sedlák je šelma velká ................... 604
Sloužil jsem u sedláka .................. 604
Spadla mi šavlička ...................... 606
Spala bych, spala ....................... 607
Spi, děťátko, spi! ...................... 608
Spievanky ............................... 609
Spi, Janičku, spi ....................... 610
Spi, synáčku, spi ....................... 610
Stodolečka deravá ....................... 611
Šohaju, šohaju .......................... 613
Takhle v Rokycanech ..................... 614
Tatíčku starej náš ...................... 616
Trávo, trávo ............................ 617
Ty český sedláčku ....................... 618
Udělali Bačaláci ........................ 620
U těch našich dvířek .................... 621
Troufám, troufám ........................ 622
To jsou dudy ............................ 623
Tú našú dolinečkú ....................... 623
Vím já hruščičku jednu .................. 624
Vlk mi radu dal ......................... 625
Umrem, umrem ............................ 626
Už je to uděláno ........................ 627
Zadudej, dudáčku ........................ 566
Za horama svítá ......................... 627
Za horama, za dolama .................... 628
Zahučaly hory ........................... 629
Ze země jsem na zem přišel .............. 631
Ztracila se na salaši ................... 632
Žežuličko, kde jsi byla? ................ 633
VIII. Zpěvoherní.
Sbor venkovanů z »Prodané nevěsty« ...... 637
Zpěv Mařenky z »Prodané nevěsty« ........ 639
Zpěv Veruny z opery »V studni« .......... 643
Zpěv Lenky z opery »Tvrdé palice« ....... 646
Píseň Aničky z opery »U skalky« ......... 650
IX. Královničky.
Cib, cib, cibulenka (č. 6.) ............. 660
Co to ten král (č. 5.) .................. 659
Hajsa, hajsa (č. 4.) .................... 658
Máme králku chromou (č. 3.) ............. 657
Naša královna (č. 10.) .................. 664
Neseme, neseme májíček (č. 1.) .......... 655
Pěkná, pěkná králka (č. 9.) ............. 663
Pojedem do mlýna (č. 8.) ................ 662
Šohajova mladá žena (č. 7.) ............. 661
Vrby se nám zelenají (č. 11.) ........... 665
Vyletěl sokol (č. 2.) ................... 656
X. Beseda.
Alou, alou .............................. 671
Bratří, bratří .......................... 669
Já dnes jednu miluju .................... 682
Kalamajka ............................... 677
Kdybys byl, Jeníčku ..................... 677
Komínku ................................. 673
Koukej, koukej Vašku .................... 675
Letěla husička .......................... 676
Měla jsem milého ........................ 679
Nechoď tam .............................. 674
Pí, synáčku, pomaloučku ................. 678
Počkej, holka, neutíkej ................. 680
Počkej, holka, za tím roštím ............ 672
Počkej, povím na tě ..................... 669
Sedlák, sedlák .......................... 670
Vem Hanka ............................... 681
Však nám tak nebude ..................... 681
Zadudej, dudáčku ........................ 675
Žežuličko, kde jsi byla ................. 672


Lipina: Zpěvníky
Společný seznam písniček